• banner
  • banner

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Svoz komunálního odpadu - popelnic pro rok 2019

- úterý - každé liché

Provozní doba na ukládce domovního odpadu - kontejnery na komunální odpad, stavební suť, železo a bioodpad

od 1. listopadu  do 31. března  - sobota 11.00 - 12.00 hodin

od 1. dubna  do 31. října  - sobota 11.00 - 12.00 hodin
                                                 středa 18.00 - 19.00 hodin


V těchto prostorách je umístěn kontejner na vyřazené drobné elektrozařízení - např. televize, PC apod.

Podmínky ukládky domovního odpadu - kontejnery

- starý nábytek a objemné věci z domácností budou ukládány pouze v demontovaném stavu a to z důvodu skladnosti
- okenní rámy pouze beze skel (sklo je možné uložit do kontejnerů k tomu určených, které jsou umístěny na daných stanovištích v obci)
- nebezpečné látky, jako např. barvy, lepidla, oleje aj. se do sběrného dvora neukládají. Pro tento odpad je vyhlášen dvakrát ročně mimořádný svoz.

Kontejnery na BIO odpad jsou umístěny v prostoru fotbalového hřiště vedle tribuny a v areálu sběrného dvora.

Provozní podmínky štěpkovače

Poštěpkovat je možné bio odpad ze zahrad jako např. větve, vykácené stromy nebo túje. V prostorách sběrného dvora je tato služba ZDARMA.

V případě většího množství rostlinného materiálu si může občan zažádat o přistavení štěpkovače na vlastní pozemek, kde si rostlinný materiál poštěpkuje za dohledu pověřeného pracovníka obce Kněžpole. Za toto individuální přistavení bude účtován poplatek 200,-Kč/hod. (schváleno Radou obce Kněžpole dne 16.3.2016 Usnesení č.30/2016).

Spalování suchých rostlinných materiálů

1) Suché rostlinné materiály lze spalovat dle OZV č. 2/2014, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Kněžpole, pouze v úterý a ve čtvrtek v době od 08:00 do 20:00 hodin a to pouze v období příznivých klimatických podmínek. Za zhoršené klimatické podmínky, při nichž spalování nelze uskutečnit, se považují zejména mlhy, deště a špatné rozptylové podmínky.

2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 OZV č. 2/2014 nelze spalovat v období celého roku v den státem uznaných svátků.

Pytlový svoz plastů rok 2019

Žluté pytle na plasty jsou k dispozici na obecním úřadě.

Rozpis na rok 2019:

7. února
4. dubna
30. května
27. června
25. července
22. srpna
17. října
12. prosince

Svoz nebezpečných složek odpadu vytříděných z komunálního odpadu - rok 2019

středa 3. dubna 2019 16-16:45 hodin
pondělí 9. září 2019 19-20 hodin

Svoz probíhá před budovou Obecního úřadu.

Přehled shromažďovaných odpadů:

• 200113 Rozpouštědla
• 200114 Kyseliny
• 200115 Zásady
• 200117 Fotochemikálie
• 200119 Pesticidy
• 200126 Olej a tuk
• 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsah. neb.látky
• 200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky
• 200131 Nepoužitelná cytostatika

Vybraná elektrozařízení v režimu zpětného odběru:

chladící zařízení (lednice), televizory, monitory, počítače, zářivky, baterie a další zařízení dle příslušné legislativy

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím